Pravica do pitne vode v ustavo

Po letu in pol se približujemo cilju Zavezništva, da bo pitna voda, kot pravica vseh, zapisana v ustavo. V Zavezništvu smo kot pobudniki vpisa pravice do vode v ustavo oblikovali kompromisni predlog. Vložili smo amandma, s katerim jasno opredeljujemo razmerja med državo in občinami pri oskrbi prebivalstva z vodo. Na ta način v Zavezništvu rešujemo pomisleke občin glede pristojnosti za zagotavljanje in distribucijo pitne vode. Danes so to občine in tako naj tudi ostane. Veseli smo, da bomo kmalu dosegli naš skupni cilj, to je pravica do pitne vode vseh, zapisana v ustavo. Hvala vsem, ki bodo to zagotovili.

Številka: 001-02 / 15 – 0004 /
Datum: 28.10.2016

AMANDMA

k Predlogu ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70), EPA 463 – VII

K I. razdelku

V I. razdelku se besedilo novega 70.a člen spremeni tako, da se glasi:

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri so javno dobro.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev se zagotavlja preko neprofitne javne službe.«

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se želijo doseči cilji, ki so bili predstavljeni v samem Predlogu za spremembo Ustave Republike Slovenije, ki je bil vložen s strani poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek. V Predlogu smo takrat zapisali, da je sprememba Ustave republike Slovenije potrebna, da se:

– na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna ustavna pravica;

– prepreči, da bi se vodni viri privatizirali;

– prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo bi se morala izvajati v obliki neprofitne javne službe.

Z vloženim amandmajem se tako sledi prvotnim ciljem Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, kot tudi mnenju strokovne komisije. Prav tako amandma odpravlja pomisleke združenj občin, ZOS, SOS in ZMOS, glede razmerja med državo in občinami pri oskrbi s pitno vodo.

 

Iz leta v leto debelejše poročilo Varuhinje človekovih pravic

Ob današnjem enaindvajsetem rednem letnem poročilu o delu Varuhinje človekovih pravic RS za leto 2015 je naša poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček opozorila, da je Slovenija na določenih področjih sicer naredila korak naprej, kljub vsemu pa se iz leta v leto ponavljajo opozorila povezana z razumevanjem in uresničevanjem pravne in socialne države – sodni zaostanki, neuresničevanje odločitev Ustavnega sodišča na področju invalidskega varstva, predvsem pa pomanjkanje vizije in strategije varstva človekovih pravic.

Tako je posebej opozorila na potrebo po ureditvi romske problematike, zlasti do dostopa do pitne vode in elektrike, enako pa na to problematiko iz leta v leto opozarja tudi Varuhinja. V Zavezništvu smo prav zato spomladi 2015 vložili predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki je bil usklajevan in usklajen že v času prejšnje Vlade, pa tudi z uradom varuhinje človekovih pravic. Vlada je takrat na ta zakon dala negativno mnenje z obljubo, da pripravlja lasten zakon, ki pa ga po skoraj dveh letih ni. Romska problematika namesto, da se rešuje, se samo poglablja, pravica do dostopa do pitne vode in elektrike pa se sistematično krati, pa čeprav bomo prav mi tisti, ki bomo celo v Ustavo zapisali pravico do pitne vode.

Poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je Vlado pozvala, da se prioritetno loti reševanja problematike dostopa romske skupnosti do vode in elektrike in to prej, kot bo to od nas zahtevalo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Zavezniki na obisku v Savinjski regiji

Predsednica stranke mag. Alenka Bratušek in vodstvo stranke so obiskali Savinjsko regijo. V okviru obiska so si ogledali dom starejših občanov Polzela, podjetje Sico d.o.o. v Žalcu, se srečali z županoma Občin Polzela in Žalec, ob zaključku pa so se sestali še s svojimi regijskimi člani.

Prvi del obiska v Savinjski regiji je bil namenjen srečanju z županom Občine Polzela, ki je opozoril na problematiko tretje razvojne osi in težave tovarne nogavic Polzela. V Domu upokojencev Polzela so nas seznanili z njihovim uspešnim delovanjem.

Inovativno podjetje Sico d.o.o. je znano po laserskem razrezu, po besedah direktorja so svojo inovativnost v letu 2015 nadgradili s proizvodnjo cepilnikov za les in univerzalnih drobilnikov za plastiko, les in druge materiale.

Drugi del obiska je bil namenjen srečanju z županom Občine Žalec in ogledom nove znamenite turistične atrakcije – fontana piv Zeleno zlato. V večernih urah je potekalo tudi srečanje članov stranke Zavezništvo v Žalcu. Stranka bo po štirih uspešnih regijskih obiskih s svojim delom na terenu nadaljevala v prihodnjih mesecih.

Od Rimskokatoliške cerkve in Vlade RS zahtevamo odgovornost

K 5 milijardni bančni luknji so v višini skoraj 460 milijonov evrov prispevala podjetja, ki so v lasti slovenske Rimskokatoliške cerkve. V teh dneh je bila slovenska javnost seznanjena, da Rimskokatoliška cerkev zahteva nadomestilo za dolgotrajnost postopkov pri denacionalizaciji. Glede na to, da smo davkoplačevalci pri finančnem zlomu Zvona 1, Zvona 2 in T-2 že sanirali več stomilijonsko škodo, v Zavezništvu od Rimskokatoliške cerkve pričakujemo, da se bo v sled slovenskim davkoplačevalcem povzročene škode 60 milijonom odpovedala. V kolikor ne, pa od vlade zahtevamo, da naredi vse, da država teh 60 milijonov evrov ne plača.

Tukaj si lahko preberete odprto pismo:  odprto-pismo-rkc-in-vlada

 

Zavezništvo zahteva pojasnilo v zvezi s plačami v DUTB

V Zavezništvu vlagamo zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Spričo minulih javnih razkritij v Družbi za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB), nas zanima tolmačenje veljavne zakonodaje s strani upravnega odbora DUTB, ki je bila ustanovljena leta 2013 z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Ponovno so na udaru plače, ki so kamen spotike že od ustanovitve naprej. Tako se nikakor ni možno znebiti občutka, da upravni odbor DUTB že od ustanovitve naprej išče načine, kako zaobiti določila različnih vladnih aktov, ki določajo višino prejemkov vodilnih v DUTB. Tako je vlada oktobra 2015 že zamenjala del vodstva DUTB, in sicer Torbjörna Manssona in Larsa Nyberga. V Zavezništvu smo že takrat opozarjali na nepravilnosti odpoklica, prav tako tudi nikoli nismo prejeli odgovora, zakaj se vlada takrat ni odločila za razrešitev celotnega upravnega odbora. Še več, na podlagi posnetkov, ki so jih te dni objavili mediji, je razvidno, da naj bi sedanji predsednik Marko Simoneti, na enem od sestankov sam predlagal obvod, po katerem bi menedžerji prejemali dvakratno plačo.

Vlada, ki že od samega nastopa mandata naprej obljublja državo, kjer bosta glavni vodili etika in morala, danes dopušča, da si vodilne osebe na ključnih pozicijah razlagajo zakonodajo po svoje, jo obidejo ter to skušajo še prikriti. Zato v Zavezništvu upravičeno pričakujemo, da nam bodo vpleteni, vlada in predsednik upravnega odbora razložili kreativno tolmačenje veljavne zakonodaje s strani upravnega odbora DUTB.

 

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala