Kdo bo odločal o prodaji NLB?

Marčevska kadrovska preigravanja Vlade in koalicijskih strank ob imenovanju nadzornega sveta SDH zbujajo veliko negotovosti in nezaupanja v delo Vlade, sploh, ker je v prihajajočih mesecih potrebna odločitev glede prodaje naše največje banke, NLB. Čeprav je predsednik Vlade oktobra lani na podlagi ocene SDH, ki je zadolžen za vodenje postopka prodaje NLB ocenil, da je zaradi rizika povezanega z brexitom potrebno zahtevati odlog prodaje, Vlada tega do danes še ni storila. Še več, po odstopu Željka Puljića in Francija Žmavca od kandidature v nadzorni svet (SDH) minuli teden, bo odločitev o njej, kot kaže sprejel nesklepčni nadzorni svet pod vodstvom Dragana Beliča. V Zavezništvu se sprašujemo, kako to, da se Vlada do prodaje NLB vede tako brezbrižno in brez konkretnih rešitev? Kako to, da odločitev o prodaji naše največje banke prepušča odločitvi dveh oseb?
Prav zaradi teh razlogov smo v Zavezništvu zahtevali sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, od katere to sredo pričakujemo konkretne odgovore in rešitve za nadaljnje postopke pri prodaji NLB.

 

Vlada se izmika boju proti diskriminaciji

Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji smo v Zavezništvu opozorili na (ne)zmožnost delovanja Urada zagovornika načela enakosti, ki bi v osnovi moral delovati v interesu državljank in državljanov. Vlada je ob vzpostavitvi organu namenila 200.000 evrov, s čimer zagovornik načela enakosti ne more opravljati vseh nalog, ki mu jih nalaga Zakon o boju proti diskriminaciji, na kar je Miha Lobnik opozarjal že od začetka nastopa svoje funkcije. Zato še posebej bode v oči, da je bil minuli sklep Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bi Uradu zagovornika načela enakosti dodatno zagotovil 500.000 evrov in s tem omogočil njegovo nemoteno delovanje, očitno namenjen le za čas obiska komisarja Sveta Evrope za človekove pravice in zato pozneje umaknjen. Dejansko se je Uradu dodatno namenilo le 50.000 evrov, ki pa ne omogočajo odpravo prostorskih, kadrovskih in tehničnih težav povezanih z višino finančnih sredstev, na kar je bilo v prejšnjih tednih večkrat opozorjeno. V Zavezništvu se tako sprašujemo in hkrati tudi ocenjujemo, da Vladi očitno ni v interesu, da bi se konkretno in učinkovito spopadla v boju proti diskriminaciji – obljube in prizadevanje na deklarativni ravni brez dejanj ne pomenijo nič.

Poslansko vprašanje dr. Maji Makovec Brenčič

Naša poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je na redni marčevski seji Državnega zbora na ministrico za znanost, izobraževanje in šport dr. Majo Makovec Brenčič naslovila ustno poslansko vprašanje v zvezi s študijskim programom »Biopsihologija«.

Študij »Biospihologije« se izvaja na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Gre za inovativen študij, ki združuje dve temeljni področji znanosti – naravoslovje in družboslovje, s ciljem preseči klasične delitve obravnave osebnih in družbenih fenomenov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Tovrstno znanje je v sodobnem svetu zaželeno in iskano – na vseh področjih družbenega življenja in delovanja, med drugim tudi na področju socialnega dela, šolstva, zdravstva, kulture, itn.

Kljub temu, pa so diplomanti »biopsihologije« na trgu dela naleteli na mnoge prepreke, saj gre v primeru poklicev na področju socialnega dela, zdravstva, šolstva za t.i. regulirane poklice, katerih pogoji – kdo in s kakšno izobrazbo jih lahko opravlja – so določeni s področno zakonodajo, ki pa med primerno izobrazbo programa »Biopsihologije« ne šteje.

Da v prihodnje do takšnih zapletov ne bi prihajalo, je naša poslanka resorni ministrici zastavila naslednje vprašanje:
»Kako daleč so postopki, s katerimi bi ministrstvo dilemo o primernosti in kompetencah študijskega programa Biopsihologija odpravilo ter s tem diplomantom olajšalo pot k zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja?«

Poslanka dr. Mirjam Bon Klanjšček je v nadaljevanju izrazila željo po čim hitrejši ureditvi zadevne tematike, saj si tako bodoči kot že vpisani študentje zaslužijo odgovor, ki jim bo dal konkretne napotke za nadaljnji potek izobraževanja in kasneje tudi vključitev na trg dela. V nasprotnem primeru bo, kot predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, sklicala sejo omenjenega odbora, kjer se bo za rešitev problematike še močneje zavzela.

 

 

Bohinjci nimajo več potrpljenja

Ob zadnjem regijskem obisku stranke Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov na zgornji Gorenjski, je župan Občine Bohinj izpostavil problematiko Zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP). Kot je dejal v občini zakonu, ki jih obvezuje  varovanja narave, ne nasprotujejo, saj se zavedajo pomena ohranjanja naravnega okolja. Želijo pa si, da bi se v proračunu končno našla sredstva, ki jih Triglavski narodni park in tamkajšnji prebivalci potrebujejo za razvoj svoje občine. Dejstvo je, da dela zakona TNP, ki državi nalaga zagotovitev sredstev za varstvene in razvojne naloge parka, država ne izvaja že od samega sprejetja zakona, kar v praksi pomeni že sedem let. Država kljub zakonu in obveznostim, ki izhajajo iz zakona, ni financirala različnih projektov, kot so vzdrževanje gozdnih stez, kolesarskih poti, urejanja poti okoli jezera, ukrepi namenjeni ohranitvi in razvoju kmetijstva in podeželja, urejanju komunalne infrastrukture in drugih. Prav tako je znano dejstvo, da je Javni zavod Triglavski narodni park brez direktorja s polnim mandatom že vse od oktobra 2013. Zato smo v naši poslanski skupini, skupaj z NSi, vložili predlog priporočila v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerim apeliramo na Vlado, da problematiko glede izvajanja Zakona o Triglavskem narodnem parku nemudoma uredi. Seveda na seji pričakujemo odgovore, predvsem pa rešitve za občine, ki so del TNP.

Imenovanje fiskalnega sveta

V Zavezništvu se zavzemamo za polno usklajevanje pokojnin in polno izplačilo regresa  upokojencem. Ker so iz koalicijskih strank SMC in DeSUS, kot glavni razlog za zavrnitev našega predloga navedli fiskalno pravilo nas upravičeno skrbi, da upokojenci po imenovanju fiskalnega sveta sploh ne bodo dobili tistega, kar jim po osnovnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pripada. Zato našo podporo kandidatom pogojujemo z zavezo Vlade in Ministrstva za finance, da bodo kljub imenovanju fiskalnega sveta našli denar tudi za upokojence. Ocenjujemo, da bi v času, ko imamo že nekaj let zapored gospodarsko rast višjo od dveh odstotkov morali tudi upokojenci dobiti redno uskladitev pokojnin in izplačan regres. Po zadnjih povišanjih plač zdravnikom in verjetno tudi ostalim javnim uslužbencem, pa razlogov za zadržke ne vidimo! Predlog bomo podprli ob jasnih zavezah, da se bo po imenovanju članov fiskalnega sveta našel denar tudi za upokojence.

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala