Poziv vladi za pomoč prezrtim ranljivim skupinam

Izbruh novega koronavirusa SARS-CoV-2 nas je vse postavil na trdna tla in hkrati opomnil na pomen javnega zdravstva, ki je eden osnovnih temeljev za življenje in delovanje socialne države.

2. aprila sprejet t. i. prvi protikorona paket, namenjen blažitvi posledic epidemije novega koronavirusa, je težak kar 3 milijarde evrov. Z ukrepi je vlada na pomoč priskočila predvsem gospodarstvu in pokazala, da želi ohraniti tako podjetja kot delovna mesta, hkrati pa so pomoči države deležni tudi samozaposleni in nekatere druge ranljive skupine prebivalstva.

V stranki SAB ukrepe vlade pozdravljamo in smo hkrati v pričakovanju novih – ob hitrem sprejemu prvega protikorona paketa je namreč vrsta ranljivih skupin iz zakonskega svežnja izpadla. Prav zato smo na vlado naslovili pismo, s katerim jo želimo opozoriti na prezrte skupine, ki do pomoči države za zdaj niso upravičene.

Ena teh skupin so samozaposleni starši, ki skladno z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih delo opravljajo v skrajšanem delovnem času – ker jim razliko prispevkov do polnega delovnega časa krije država, so zavarovani na dveh zavarovalnih podlagah (po 15. členu ZPIZ–2 in četrtem odstavku 19. člena ZPIZ–2). Sprejeti ukrepi za ublažitev posledic epidemije COVID–19 pa pomoč v obliki odloga prispevkov, odpisa prispevkov ali mesečnega temeljnega dohodka nudijo samo tistim samozaposlenim, ki so v zavarovanje vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti in niso sočasno vključeni v zavarovanje tudi na kateri drugi podlagi. Tako samozaposleni starši, ki delajo skrajšani delovni čas, iz možnosti prejema pomoči izpadejo. To se nam ne zdi prav, zato predlagamo, da se v nov zakonski sveženj vključi tudi to skupino prebivalcev.

Prav tako so se v težavah znašli tisti starši (predvsem ženske), ki so v letu 2019 koristili porodniški dopust in v omenjenem letu ne morejo izkazati prihodkov. Slednji namreč ne bodo mogli prikazati upada prihodkov v skladu s 37. členom sprejetega »megazakona«, zato bi morali vso morebitno prejeto pomoč vrniti.

Podobno velja tudi za starše, ki zaradi bolezni in posledične nege mlajših otrok pogosto koristijo bolniško odsotnost. Njihovi mesečni prihodki so lahko zelo različni in se spreminjajo iz meseca v mesec.

Nikakor ne moremo zaobiti niti skupine, ki jo je koronavirus najbolj prizadel, in to so upokojenci. Ukrep omejitve nakupov na zgolj dve uri v dopoldanskem času in zadnjo uro v popoldanskem času namreč tej skupini povzroča nemalo težav. Zato predlagamo, da vlada še enkrat razmisli o nujnosti tega ukrepa. Dobili smo namreč informacije s strani trgovcev, da so prav ure, namenjene za nakupe upokojencev, najbolj intenzivne in naporne v delovnem času, saj so upokojenci številčno zelo velika skupina. Prav tako so nas upokojenci opozorili na posamezne primere slabega ravnanja s strani varnostnikov. Sprejeti ukrepi za to šibko in ranljivo skupino prebivalstva povzročajo dodaten stres na terenu, zato vlado pozivamo k vnovični evalvaciji nakupovanja v odrejenih časovnih blokih.
Hkrati v SAB opozarjamo še na dve stvari, ki smo ju tekom zakonodajnega postopka prvega protikorona megazakona predlagali že v obliki dopolnil, a žal nista dobila zadostne podpore. To sta parlamentarni nadzor in 30 % znižanje plač za vodilne kadre v državnih podjetjih.

1. Predlagamo, da se za vsa dodeljena in porabljena sredstva za blažitev posledic epidemije ustanovi poseben parlamentarni nadzor. Že zdaj se v javnosti pojavljajo ugibanja o t. i. »kriznih dobičkarjih«, ki se danes ukvarjajo z dobavo zdravstvene opreme, pred epidemijo pa s povsem drugimi stvarmi. Pojavljajo se ugibanja, da posle dobivajo samo tisti, ki so blizu vladi. Vse te špekulacije bi lahko s posebnim parlamentarnim nadzorom preprečili oziroma jih ugotovili in sankcionirali. Dodajamo, da imamo iz migrantske krize leta 2015 zelo slabe izkušnje, in sicer glede nakupa žične in panelne ograje. Še danes se s tem ukvarjata tožilstvo in policija, zato ne želimo, da se ta zgodba letos ponovi.

2. Predlagamo, da tako kot ministri in ostali funkcionarji na državni ravni, tudi vodilni kadri državnih podjetij nosijo breme krize. Namreč sprejeti megazakon poudarja načelo solidarnosti in družbene odgovornosti in tam jasno določa, da so tudi ti kadri pri spoštovanju ukrepov za zajezitev virusa za zgled prebivalstvu. Zato ocenjujemo, da morajo ti kadri svoje plače prav tako znižati za 30 %.

V SAB opozarjamo, da so bili nekateri sprejeti vladni ukrepi nedodelani in premalo premišljeni (to dokazujejo popravki, ki jih vlada sprejema), predvsem pa neusklajeni s stroko. V SAB se nam takšno ravnanje zdi nedopustno, zato si želimo, da prihodnje najbolj nujne ukrepe vlada uskladi s stroko. Le tako bomo lahko zaupali, da so vsi omejevalni ukrepi smiselni in razumni.

Pričakujemo, da nas bo vlada v kratkem seznanila tudi z analizo in rezultati že sprejetih ukrepov in predlogi prihodnjih ukrepov. V ta namen je naša predsednica Janeza Janšo pozvala k sklicu sestanka predsednic in predsednikov vseh parlamentarnih strank.

Upamo, da bodo naše pobude in predlogi v čim večji meri naleteli na posluh in plodna tla.

Koronavirus: predlagamo protikrizno partnerstvo in parlamentarni nadzor

Za blaženje posledic epidemije koronavirusa v stranki SAB predlagamo tri ključne ukrepe:
1.) Protikrizno partnerstvo
2.) Parlamentarni nadzor nad porabo dodeljenih kriznih sredstev
3.) Dopolnitev ukrepov za ranljive skupine

1.) Ko je Slovenija v krizi, smo vsi v krizi! Stopiti moramo skupaj ne glede na to, ali smo v opoziciji ali v koaliciji. V SAB se zavedamo, da je v kriznih časih potrebno hitro in usklajeno ukrepanje države. Zato, da bi bili ukrepi, ki jih pripravlja vlada, usklajeni tudi z opozicijo, da bi krizni zakoni hitro prestali parlamentarno sito brez nepotrebnih razprav in amandmajev, predlagamo “PROTIKRIZNO PARTNERSTVO”! Tega bi podobno kot v mandatu 2004-2008, ko je obstajalo partnerstvo za razvoj, vodil predsednik vlade.

Danes potrebujemo drugačno, “protikrizno partnerstvo”. To bi pomenilo, da bi koalicija tudi z opozicijo uskladila vse protikrizne zakone še preden bi ti šli na vlado in nato v državni zbor. Na tak način lahko maksimalno pospešimo postopke. Predlagamo, da iz vsake opozicijske stranke določimo po eno osebo za usklajevanje ukrepov z vlado. To usklajevanje lahko v danih razmerah poteka kot medresorsko usklajevanje, prek e-pošte ali videokonference z namenom preprečevanja možnosti širjenja okužbe.

Verjamemo, da si vsi želimo čim hitrejše in učinkovite ukrepe za naše državljane in gospodarstvo, zato verjamemo, da bo »protikrizno partnerstvo« tudi vzpostavljeno.

2.) Ker vemo, da vsaka velika finančna transakcija odpira dvome o pravični delitvi in predvsem porabi sredstev, predlagamo parlamentarni nadzor nad porabo dodeljenih kriznih sredstev ljudem in gospodarstvu. Gre za velike vsote denarja, zato želimo, da se zelo jasno izvaja nadzor nad dodeljevanjem in porabo velikega javnofinančnega paketa.

3.) V SAB kot dopolnitev vladnim smernicam za oblikovanje protikorona paketa 1 predlagamo, da vlada nabor ukrepov razširi še na druge ranljive skupine. Konkretneje so to socialno najšibkejše družine, katerih otroci so v šolah dobili po dva brezplačna obroka na dan, zdaj pa so se te družine znašle v še težjem položaju. Prav tako opozarjamo, da je solidarnostni dodatek za upokojence treba razširiti na vse upokojence, torej tudi tiste, ki prejemajo vdovske, invalidske ali kmečke pokojnine. In nenazadnje ne smemo pozabiti na študente, saj tudi oni prispevajo in vplačujejo tako v zdravstveno kot v pokojninsko blagajno. Ob izbruhu epidemije so številni, ki se preživljajo s študentskim delom, ostali brez sredstev za osnovno preživetje, zato mora tudi njim na pomoč priskočiti država.

Podeljevanje izrednih pooblastil Slovenski vojski:

Glede aktivacije 37. a člena zakona o obrambi v SAB nismo a priori proti, da vojska na meji pomaga policistom. Toda ocenjujemo, da v tem trenutku vsi pogoji za realizacijo tega člena še niso izkazani, zato takemu ukrepu nasprotujemo. Z notranjim ministrom smo se dogovorili za dopolnitev gradiva in ko bodo pogoji za podeljevanje izrednih pooblastil Slovenski vojski jasneje in natančneje določeni, smo o tem pripravljeni še enkrat razmisliti. Tudi za nas sta varnost ljudi in države na prvem mestu.

Konec koalicije in začetek opozicije

Drage SABovke in SABovci!

Od mojega zadnjega pisma se je v naši državi marsikaj spremenilo. Začela bom z najbolj aktualno temo – bojem s koronavirusom, na koncu pa seveda ne bom mogla mimo nove vlade in dejstva, da je naša stranka po novem v opoziciji.

Virus, ki zadnjih 14 dni kroji naša življenja, je velik problem ne samo Slovenije, ampak celega sveta. Naša življenja oziroma naš življenjski slog se je čez noč krepko spremenil. Če želimo zajeziti širjenje in s tem pomagati najšibkejšim, moramo upoštevati navodila pristojnih, ostati doma in hoditi v trgovino le vsakih nekaj dni. Vem, da je to za marsikoga težko, ampak samo tako bomo uspeli in čez nekaj časa živeli približno tako, kot smo bili vajeni. Zato še enkrat – upoštevajte navodila pristojnih in ostanite doma!

Še nekaj političnega razmisleka glede zadnjih dogajanj in nove vlade. Konec januarja se je predsednik vlade Marjan Šarec odločil, da vrže puško v koruzo in odstopi. Razlog? Pravzaprav ga pozna samo on, ker o tem z nami, koalicijskimi partnericami, sploh ni govoril. Dejstvo je, da je ostal praktično brez svoje ekipe, ušli so mu vsi državni sekretarji in oba ključna ministra – za finance in za zdravje. Posledica tega odstopa je, da je Janez Janša prevzel vodenje vlade in SAB ni del nove vlade, ampak je naša stranka ostala v opoziciji.

Zakaj smo se tako odločili? Ker politika SDS ni politika, ki bi jo lahko zagovarjali in podpirali. Za stranko SAB so ključni temelji socialne in solidarne države močno in kakovostno javno šolstvo, vsem dostopno in učinkovito javno zdravstvo, boljše pokojnine, človekove pravice in vrednote zgodovine. Tega v novi vladi ne bi mogli graditi, saj je politika SDS v več ozirih povsem nekaj drugega. Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem ministrom stranke SAB, ki so požrtvovalno delali leto in pol. Angeliki Mlinar, Petru Jožefu Česniku in tudi Marku Bandelliju in Iztoku Puriču. Veliko smo naredili v tem kratkem času in verjamem, da so ljudje to videli. V stranki SAB smo lahko ponosni na opravljeno delo in tudi na izpolnjene obljube, ki smo jih dali ljudem in jih v samo letu in pol uresničili. Tukaj mislim predvsem na višji odmerni odstotek za upokojence. Resda je prehodno obdobje daljše, kot smo si želeli in predlagali, a je na našo zahtevo odmerni odstotek s 1. 1. 2020 povišan na 63,5 %.

Stranka SAB in njeni ministri smo bili ves čas konstruktiven del vlade in opozarjali na stvari, za katere smo bili prepričani, da jih je treba realizirati. V naši stranki to, kar ljudem obljubimo, tudi izpolnimo! In v tem duhu bomo nadaljevali naprej. V opoziciji bomo konstruktivni, opozarjali na napake in hkrati podpirali vse, kar je dobro za ljudi in socialno državo.

Na koncu pa še enkrat – ostanite doma, pazite nase in skrbite za svoje zdravje!

mag. Alenka Bratušek
predsednica

Dr. Angelika Mlinar je naša nova ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljena ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar, prevzela posle in vodenje na SVRK.

Dr. Angelika Mlinar se je mag. Alenki Bratušek in ekipi zahvalila za podporo, lepe besede in usmeritve, ki jih je bila deležna. Kot je izpostavila, služba ni v tako slabem stanju, kot je bilo večkrat slišati v preteklih dneh. Poudarila je, da se zaveda in veseli izzivov, ki nas vse skupaj čakajo v prihodnosti.

Alenka Bratušek s tožbo proti obtožbam Štefaneca

Predsednica SAB Alenka Bratušek se je odzvala na ponovne očitke KPK o tem, da je leta 2014 ob odločitvi njene vlade o listi kandidatov za zasedbo mesta slovenskega evropskega komisarja kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ponovila je, da so vsa sodišča in tudi ustanove, ki preiskujejo korupcijo in kriminalno delovanje v Sloveniji, ugotovili, da s tem, ko je bila na listi kandidatov tudi sama, s postopkom ni bilo nič narobe.

»Nisem pravnica, a vem, da se človeku za isto stvar ne more in ne sme soditi dvakrat. Predsednik KPK Štefanec pa še enkrat ponavlja zgodbo, v kateri je sodišče že odločilo in dalo prav meni, in ponovno krši cel kup predpisov in človekove pravice,« je poudarila.

Spomnila je, da je Upravno sodišče v tej zadevi 12. februarja 2016 odpravilo prvi akt KPK, v katerem ji je bilo prvič očitano delovanje v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, in ga NI vrnilo v ponovno odločanje KPK.

Odločitvi Upravnega sodišča sta pritrdili Vrhovno in Ustavno sodišče. Upravno je 22. 9. 2016 pritrdilo odpravi akta, Ustavno pa je 21. 4. 2017 zavrglo novo pritožbo KPK.

21. junija 2017 je s Specializiranega državnega tožilstva prejela tudi obvestilo, da je bila ovadba Nacionalnega preiskovalnega urada proti njej zavržena.

Proti predsedniku KPK Štefanecu je zaradi ponovnega odločanja KPK v primeru, ki je bil že zaključen, vložila odškodninsko tožbo na Upravno sodišče, je povedala v izjavi za medije.

»Ves njegov mandat se gospod Štefanec ukvarja samo z mano in mislim, da je čas, da s to farso končamo in da se predčasno poslovi z mesta predsednika KPK. Odločila sem se, da ga bom odškodninsko tožila in želim si najti način, da bo odškodnino za kršitve, ki jih počne, plačal iz lastnega žepa. Sama sem s tem postopkom imela okrog 15.000 evrov stroškov in prav zanima me, koliko stroškov je Štefanec s to farso neupravičeno naredil državljanom. Pravniki mi zaenkrat pravijo, da se to ne da, a potrudila se bom najti možnost, da tožim njega osebno.«

Predsednica SAB Alenka Bratušek je opozorila še, da je predsednik KPK Štefanec očitno namerno izbral današnji dan za nov napad nanjo. Sporočilo za javnost o novi odločitvi v primeru imenovanja slovenskega evropskega komisarja v letu 2014 je medijem poslal en mesec po tem, ko je odločitev sprejel senat KPK.

»Odločitev KPK je bila sprejeta že 21. novembra 2019. Štefanec ima to torej že en mesec na mizi. Pa se je za medijsko izpostavitev odločil prav na dan, ko je v državnem zboru pomembno glasovanje o kandidatki SAB za ministrico v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,« je opozorila Bratušek.

Če dr. Mlinar podpore ne bi dobila, bi to pomenilo hudo vladno krizo in morda celo predčasne volitve, v katerih bi bila stranka SAB in Alenka Bratušek oškodovani prav zaradi novih obtožb KPK, čeprav je bil primer že davno zaključen.

Dodajamo še pojasnilo z 21. junija 2017:

Alenka Bratušek je s Specializiranega državnega tožilstva prejela obvestilo, da je bila kazenska ovadba, ki jo je zaradi suma zlorabe uradnega položaja zoper njo vložil Nacionalni preiskovalni urad, zavržena.

Kot je znano, je Nacionalni preiskovalni urad sumil, da je nekdanja premierka v času, ko je vodila vlado, zlorabila položaj, ko je o vladni listi slovenskih kandidatov za evropskega komisarja odločala, čeprav je bila tudi sama med kandidati. Specializirano državno tožilstvo je presodilo, da sum kriminalistov ni bil utemeljen.

Odločitev tožilstva, da Alenke Bratušek ne bo več preiskovalo in sodno preganjalo, ker za to ni razloga, prihaja po temeljiti kriminalistični preiskavi in po zaslišanju najpomembnejših političnih funkcionarjev. Hišne preiskave so bile marca 2015 opravljene na domu Alenke Bratušek, v državnozborskih prostorih takratne poslanske skupine ZaAB, na sedežu stranke ZaAB in v prostorih vlade. Tožilstvo pa je poleg ministrov vlade Alenke Bratušek, ki so sodelovali pri odločanju o listi kandidatov za evropskega komisarja, zaslišalo tudi kandidatko za komisarko Tanjo Fajon, nekdanjega evropskega komisarja Janeza Potočnika ter premierja Mira Cerarja in predsednika republike Boruta Pahorja. Slednja sta bila zaslišana predvsem v zvezi z več telefonskimi pogovori, ki sta jih imela s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem, v katerih je Juncker izrazil željo in prosil za podporo, da bi Slovenija za evropsko komisarko predlagala Alenko Bratušek. Tožilstvo je zaslišanja prič končalo že pred slabim letom.

»Kriminalistične preiskave, ki so bile opravljene pri meni doma, na sedežu stranke, v državnem zboru in na vladi, sem takrat označila za pretirane in povsem nepotrebne. Zdaj se je izkazalo, da sem imela prav. In čeprav sem zatrjevala, da bi morala v mojem primeru odločitev tožilstva biti sprejeta prej, ker pri tem imenovanju ni bilo čisto nič spornega, sem po svoje vesela tudi, da si je tožilstvo za to, da je presodilo, da nisem zlorabila položaja, vzelo toliko časa – zadnja priča je bila zaslišana že pred skoraj letom dni. Po tako temeljiti preiskavi in po tako temeljiti proučitvi dejstev nihče ne more trditi, da odločitev tožilstva ni utemeljena. In tožilstvo je po vseh preiskavah in zaslišanjih presodilo, da položaja nisem zlorabila, kar tudi sama trdim že vse od začetka,« pravi poslanka in predsednica stranke Zavezništvo Alenka Bratušek.

Odločitev tožilstva je sicer že druga odločitev organov pregona in sodišč, ki dokazuje, da je postopek predlaganja kandidata za slovenskega evropskega komisarja potekal pravilno: že pred odločitvijo Specializiranega državnega tožilstva je upravno sodišče februarja 2016 razveljavilo ugotovitveni akt Komisije za preprečevanje korupcije. Razsodbo upravnega sodišča sta po pritožbi KPK potrdila tudi vrhovno in ustavno sodišče.

»Žalostno je, da v Sloveniji človeka lahko vsak oblati in okrivi, ko dokaže, da je pošten in da ni naredil nič narobe, pa nikjer nobenega opravičila. Škodo, ki sem jo utrpela ob medijskem in vsesplošnem pogromu, je nemogoče izmeriti. Dvomim tudi, da bo odločitev tožilstva dosegla vse tiste slovenske volivce, ki so si na podlagi kriminalističnih preiskav, postopanja predsednika KPK Borisa Štefaneca in medijskega poročanja že ustvarili mnenje, da sem koruptivna in nesposobna,« še dodaja Alenka Bratušek, ki je vesela, da je te zgodbe končno konec.

Uspeli smo, dvignili smo odmerni odstotek!


Marca 2018 smo v SAB predlagali povišanje odstotka za odmero pokojnin za 5 odstotnih točk in zdaj je to tudi uzakonjeno. Pokojnine bodo približno 10 odstotkov višje.

 

»Mi smo v pogajanjih zelo konstruktivni, ne odstopamo pa od dveh stvari: to so upokojenci in zdravstvo,« je sredi lanskega poletja povedala predsednica SAB Alenka Bratušek.

V imenu SAB je dosegla, da je v koalicijski pogodbi med drugim dogovorjeno tudi povišanje odstotka za odmero pokojnin. Od višine tega odstotka je odvisno, kolikšen delež plače delavci prejemajo kot upokojenci in s tem višina njihovih pokojnin.

 

Akcija ZA pokojnine

V SAB smo že marca 2018 pripravili predlog spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), v katerem smo predvideli povišanje odmernega odstotka za 5 odstotnih točk in s tem približno 10-odstnotno povišanje pokojnin.

Želeli smo ustaviti trend padanja vrednosti pokojnin v primerjavi z vrednostjo plač. »Leta 2000 je pokojnina znašala 68% vrednosti plače, leta 2013 pa 57%. In ta trend je treba obrniti,« je ob predstavitvi predloga povedala predsednica Alenka Bratušek.

V akciji, poimenovani ZA pokojnine, smo nato začeli zbirati podpise državljanov v podporo našemu predlogu. Postavili smo stojnice v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Murski Soboti, Brežicah, Krškem, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Kranju, Izoli, Portorožu, Postojni, na Jesenicah in na Ptuju ter v samo enem tednu zbrali več kot 5.000 podpisov podpore dvigu odmernega odstotka in izplačilu regresa upokojencem kot pred krizo.

Zaradi predčasnega odstopa takratnega predsednika vlade Mira Cerarja nato zakona nismo vložili v parlamentarno proceduro, smo pa dvig odmernega odstotka zapisali v naš volilni program in naš predlog odločno zagovarjali v času kampanje pred državnozborskimi volitvami. Naša obljuba državljanom je bila, da bomo pokojnine dvignili.

 

Dvig odmernega odstotka pogoj SAB za vstop v koalicijo

Iz preteklih izkušenj pri sestavljanju vlade smo vztrajali, da se dvig odstotka za odmero pokojnin in tudi regres upokojencev uredita dejansko takoj, saj smo že imeli pripravljeno zakonsko spremembo. V koalicijski pogodbi je zato na našo zahtevo in s strinjanjem naših koalicijskih partnerjev zapisano, da bomo višji odmerni odstotek uvedli že s 1. januarjem 2019.

Čeprav smo v SAB odločno vztrajali in se tudi z grožnjo izstopa iz vlade borili za spoštovanje dogovora iz koalicijske pogodbe, je Ministrstvo za delo spremembo zakona ZPIZ pripravilo šele konec leta 2019. Predvidelo pa je natančno to, kar smo zahtevali v SAB: na 63,5% povišan odstotek za odmero pokojnin za moške in ženske in dodatno povečanje odmernega odstotka za ženske z otroki.

A našega boja s tem še ni bilo konec. Ministrstvo je namreč med drugim predvidelo kar 6-letno prehodno obdobje za uveljavitev višjega odmernega odstotka za moške, kar je bilo za nas odločno predolgo.

Zato so poslanci SAB na čelu z vodjo poslanske skupine Mašo Kociper predlagali skrajšanje prehodnega obdobja na maksimalno 3 leta. Državnemu zboru smo v podporo naši izboljšavi predali tudi 5.139 podpisov državljanov, ki so v naši akciji ZA pokojnine podprli zvišanje odstotka za odmero pokojnin.

Naše dopolnilo sprememb zakona ni bil sprejeto. V SAB smo kljub vsemu ponosni in zadovoljni, saj je bila naša ključna zahteva iz koalicijske pogodbe uresničena. »Ko v SAB nekaj obljubimo, to tudi uresničimo. Odstotek za odmero pokojnin je vrsto let padal in pokojnine so na točki, ko mora zanje nekdo poskrbeti – povišanje odmernega odstotka je prvi korak,« pravi generalni sekretar SAB Jernej Pavlič.

Izsek koalicijske pogodbe. Zvišanje odmernega odstotka je v koalicijski pogodbi na pobudo SAB. To je bil pogoj SAB za vstop v vlado.

Poleg višjega odstotka za odmero pokojnin na 63,5% tako za moške kot za ženske je v spremenjeni zakonodaji predvideno tudi dodatno zvišanje odmernega odstotka za 1,36% za skrb za vsakega otroka, a za največ za tri otroke.

Tisti, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in bodo še ostali zaposleni oziroma se bodo ponovno delovno aktivirali, bodo upravičeni do povečanja odmernega odstotka za dodatnih 1,5% za vsakih 6 mesecev dodatnega rednega dela in si bodo pokojnino lahko dvignili za največ 9%.

Poleg tega pa novela zakona uveljavlja tudi ugodneje urejeno možnost dela po upokojitvi. Po novem bodo ob rednem delu in ponovni oziroma nadaljnji vključenosti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje upokojenci prva tri leta nadaljnjega dela prejemali 40% pokojnine. Če bodo v delovno razmerje vključeni več kot tri leta po izpolnitvi pogojev za upokojitev, pa le še 20% pokojnine, ki bi jim pripadala, če bi bili upokojeni.

Letni dodatek upokojencev v spremenjenem zakonu še ni urejen tako, kot smo predlagali v SAB in kot smo se dogovorili v koalicijski pogodbi – to nas v našem zavzemanju za upokojence še čaka.

 

Hvala vsem, ki nas podpirate, in še posebej hvala vsem, ki ste s svojimi podpisi podpore naši peticiji ZA pokojnine sodelovali pri dvigu pokojnin. To je uspeh, ki nam daje dodaten zagon za naprej!

Dr. Angelika Mlinar tudi uradno kandidatka SAB za ministrico SVRK

Izvršni odbor in svet stranke SAB sta potrdila kandidaturo dr. Angelike Mlinar za ministrico Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

»Življenjepis Angelike Mlinar govori o tem, da ima veliko izkušenj iz Bruslja in da ima v Bruslju tudi veliko povezav. Prepričani smo, da bo lahko s svojim znanjem in tudi povezavami naredila vse to, kar je za to ministrstvo potrebno. Poiskali smo najboljšo možno kandidatko, predsednik vlade bo danes tudi uradno dobil predlog SAB za ministrico,« je na tiskovni konferenci povedala predsednica SAB Alenka Bratušek.

Ovira, da bi dr. Mlinar postala ministrica, je, da nima slovenskega državljanstva. Je koroška Slovenka in ima avstrijsko državljanstvo.

»Osebno mi je nerodno za to zgodbo okrog državljanstva, ni pa to čisto moja krivda. Avstrijska zakonodaja na področju državljanstva je zelo stroga. Pred enim mesecem sem formalno zaprosila za dovoljenje, da lahko zaprosim tudi za slovensko državljanstvo, a postopek terja svoj čas,« je pojasnila dr. Mlinar.

»V veliko čast mi je, da sem danes tukaj pred vami kot kandidatka za mesto ministrice v slovenski vladi. To pa ni čast samo zame, ampak je to močen signal tudi narodni skupnosti koroških Slovencev, saj bi se prvič v zgodovini zgodilo, da bi bil pripadnik slovenske manjšine minister v slovenski vladi. To nam vsem v narodni skupnosti daje izredno moč. Tudi v vasi, kjer sem doraščala in kjer še živi moja mama, je to pomembna zgodba za celo vas – vsi se veselijo tega,« je povedala kandidatka za ministrico.

Zato je prejšnji teden zaprosila Slovenijo, naj ji podeli slovensko državljanstvo, čeprav ji Avstrija za to še ni dala dovoljenja.

»V SAB pričakujemo, da bo njena vloga pozitivno rešena in da bo državljanstvo hitro dobila,« je dodala predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki po septembrskem odstopu dr. Iztoka Puriča začasno vodi tudi Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Začasni mandat se ji izteče 7. januarja 2020, v SAB pa smo prepričani, da bi postopek imenovanja nove ministrice lahko izvedli pravočasno.

Predali 5.139 podpisov za višji odstotek za odmero pokojnin

Dvajseterica članov stranke SAB je na čelu z generalnim sekretarjem stranke Jernejem Pavličem danes državnemu zboru predala več kot 5.000 podpisov, ki smo jih spomladi 2018 v akciji #ZApokojnine zbrali v podporo dvigu pokojnin z dvigom odstotka za odmero pokojnin.

Podpise smo v SAB predali v podporo sprejetju sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva uveljavitev tega, za kar smo se zavzemali: s 57% na 63,5% povišan odstotek za odmero pokojnin, pri čemer bodo ženske za vsakega otroka upravičene do še dodatnih 1,36% višji odmerni količnik.

»To so podpisi ljudi, upokojencev in upokojenk, ki so dejansko pripeljali do tega, da imamo danes v državnem zboru te spremembe zakona,« je ob predaji 5.139 podpisov povedal Pavlič.

Prav na našo zahtevo je bil dvig odmernega odstotka zapisan v koalicijsko pogodbo in tudi pogoj SAB za vstop v koalicijo. »Stranka SAB je stranka, ki ko nekaj obljubi, to tudi uresniči. Zato smo ponosni in zadovoljni, da so spremembe tega zakona zdaj v obravnavi, saj smo, kot veste, v koalicijski pogodbi zapisali uveljavitev višjega odmernega odstotka že s 1. 1. 2019.«

Podpisi podpore, ki smo jih zbrali v akciji ZA pokojnine, bodo našim poslancem pomagali doseči, da bo prehodno obdobje za uveljavitev višjega odstotka za odmero pokojnin krajše.

»Predlog ministrstva za delo trenutno predvideva šestletno prehodno obdobje za povišanje odmernega odstotka, kar je za stranko SAB predlogo obdobje. Razumemo, da je prehodno obdobje potrebno, da se na višjo stopnjo količnika za odmero pokojnin prilagodi država, a bi ga skrajšali za vsaj polovico, na maksimalno tri leta. To želijo tudi vsi tisti, ki so dali podpis podpore spremembam zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,« je še povedal Pavlič.

Pri naših članih in vseh podpornikih naše peticije ZA pokojnine je bilo že doslej veliko slabe volje, ko se odmerni odstotek ni uveljavil že ob začetku leta 2019. V SAB smo na to, da se je koalicijske pogodbe treba držati, velikokrat opozorili. »Odstotek za odmero pokojnin pada že vrsto let in pokojnine so na točki, ko mora zanje nekdo poskrbeti – povišanje odmernega odstotka je prvi korak,« je še povedal generalni sekretar SAB.

5.139 podpisov za dvig odmernega odstotka

[#ZApokojnine] Dvig odstotka za odmero pokojnin je v koalicijski pogodbi na zahtevo naše stranke in v SAB smo ponosni, da bo ukrep za zvišanje pokojnin tudi uveljavljen. Spomladi 2018 smo v akciji ZA pokojnine v podporo dvigu odmernega odstotka zbrali več kot 5.000 podpisov, ki smo jih danes predali državnemu zboru: »To so podpisi ljudi, upokojencev in upokojenk, ki so dejansko pripeljali do tega, da imamo danes v državnem zboru te spremembe zakona,« je ob predaji podpisov povedal generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. #izkušeni #odločni #SABDvajseterica članov stranke SAB je na čelu z generalnim sekretarjem stranke Jernejem Pavličem danes državnemu zboru predala več kot 5.000 podpisov, ki smo jih spomladi 2018 v akciji #ZApokojnine zbrali v podporo dvigu pokojnin z dvigom odstotka za odmero pokojnin.Podpise smo v SAB predali v podporo sprejetju sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva uveljavitev tega, za kar smo se zavzemali: s 57% na 63,5% povišan odstotek za odmero pokojnin, pri čemer bodo ženske za vsakega otroka upravičene do še dodatnih 1,36% višji odmerni količnik.»To so podpisi ljudi, upokojencev in upokojenk, ki so dejansko pripeljali do tega, da imamo danes v državnem zboru te spremembe zakona,« je ob predaji 5.139 podpisov povedal Pavlič.Prav na našo zahtevo je bil dvig odmernega odstotka zapisan v koalicijsko pogodbo in tudi pogoj SAB za vstop v koalicijo. »Stranka SAB je stranka, ki ko nekaj obljubi, to tudi uresniči. Zato smo ponosni in zadovoljni, da so spremembe tega zakona zdaj v obravnavi, saj smo, kot veste, v koalicijski pogodbi zapisali uveljavitev višjega odmernega odstotka že s 1. 1. 2019.«Podpisi podpore, ki smo jih zbrali v akciji ZA pokojnine, bodo našim poslancem pomagali doseči, da bo prehodno obdobje za uveljavitev višjega odstotka za odmero pokojnin krajše.»Predlog ministrstva za delo trenutno predvideva šestletno prehodno obdobje za povišanje odmernega odstotka, kar je za stranko SAB predlogo obdobje. Razumemo, da je prehodno obdobje potrebno, da se na višjo stopnjo količnika za odmero pokojnin prilagodi država, a bi ga skrajšali za vsaj polovico, na maksimalno tri leta. To želijo tudi vsi tisti, ki so dali podpis podpore spremembam zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,« je še povedal Pavlič.Pri naših članih in vseh podpornikih naše peticije ZA pokojnine je bilo že doslej veliko slabe volje, ko se odmerni odstotek ni uveljavil že ob začetku leta 2019. V SAB smo na to, da se je koalicijske pogodbe treba držati, velikokrat opozorili. »Odstotek za odmero pokojnin pada že vrsto let in pokojnine so na točki, ko mora zanje nekdo poskrbeti – povišanje odmernega odstotka je prvi korak,« je še povedal generalni sekretar SAB.

Objavil/a SAB – Stranka Alenke Bratušek dne Ponedeljek, 25. november 2019

Kandidatka SAB za novo ministrico SVRK bo dr. Angelika Mlinar

Potem ko je minister Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) dr. Iztok Purič 20. septembra 2019 odstopil, smo v SAB napovedali, da bomo kandidata za novega vodjo tega pomembnega resorja predlagali po sprejetju državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Ministrovanje na SVRK je takrat začasno prevzela predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Vodstvo stranke SAB se je že kmalu zatem odločilo, da bo kandidatka za ministrico brez listnice, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, koroška Slovenka dr. Angelika Mlinar, ki je bila na preteklih evropskih volitvah tudi kandidatka SAB za evropsko poslanko, je na novinarski konferenci povedala Alenka Bratušek.

Dr. Angelika Mlinar ima bogate politične izkušnje. Bila je poslanka avstrijskega parlamenta in ena najbolj prepoznavnih in najbolj dejavnih evropskih poslank prejšnjega sklica evropskega parlamenta. Kot podpredsednica evropske liberalne stranke ALDE je bila po dejavnosti v Evropskem parlamentu uvrščena na 42. mesto med 750 poslanci. Poleg tega je kot pravnica sodelovala tudi v procesu priključevanja Slovenije Evropski uniji in zaradi vsega naštetega zelo dobro pozna delovanje evropskih in slovenskih institucij.

»Angelika Mlinar pozna delovanje Evropske unije, zna odpirati vrata na bruseljskih hodnikih in prepričani smo, da bi bila velika dodana vrednost Slovenije pri pogajanjih o sredstvih, ki jih bo naša država prejela v novi finančni perspektivi, in velika dodana vrednost za vlado, v kateri je tudi SAB. Prepričani smo, da bi Angelika Mlinar s svojimi izkušnjami, znanjem, poznanstvi in povezavami v Bruslju lahko veliko naredila za Slovenijo. O njeni kandidaturi za ministrico SVRK smo se hitro uskladili in je navdušena nad tem, da bi lahko Sloveniji pomagala.«

Bratušek je še dodala, da je za SAB pomembno tudi, da imajo ministri slovenske vlade slovensko državljanstvo, čeprav nekateri pravniki pravijo, da to za prevzem ministrskega položaja ni nujno. »Angelika Mlinar izpolnjuje vse pogoje za pridobitev slovenskega državljanstva, ga pa trenutno še pridobiva.«


Izredna uskladitev pokojnin: »Mleko, kruh in elektrika se za vse upokojence podražijo enako.«

Predsednica SAB je na tiskovni konferenci podrobneje pojasnila tudi predlog SAB, da bi izredno uskladitev vrednosti pokojnin z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2020 vsi upokojenci prejeli v enakem znesku.

Tudi v SAB se strinjamo, da je redno usklajevanje namenjeno ohranjanju realne vrednosti pokojnine in tudi ohranitvi razmerij med pokojninami glede na to, koliko je kdo vplačeval v pokojninsko blagajno. Izredno usklajevanje pokojnin pa je nekaj izrednega. Za to se odločimo, ko gre državi dobro, ker imamo tako gospodarsko rast in si to lahko privoščimo. Zato je naš predlog, da vsi upokojenci ob izredni uskladitvi pokojnin v letu 2020 prejmejo enak znesek, saj se kruh, mleko, elektrika in drugo podraži za vse enako, je povedala Alenka Bratušek.

V SAB predlagamo, da bi vsak upokojenec zaradi dogovorjene 1-odstotne izredne uskladitve pokojnin v letu 2020 prejel 6,5 evra na mesec več, kar je 1 odstotek trenutne povprečne starostne pokojnine. Tisti z višjimi pokojninami od povprečne bi tako prejeli nižjo vrednost, kot bi jo ob relativni uskladitvi, tisti s pokojnino nižjo od povprečne, pa več.

»Poslanci državnega zbora bodo imeli zadnjo besedo in bodo naš predlog potrdili ali zavrnili. Upokojenci pa bodo v vsakem primeru deležni izredne uskladitve, saj verjamem, da bo gospodarska rast vsaj 2,5-odstotna, kar je pogoj za izredno uskladitev. V SAB smo se maksimalno potrudili, da bi bila sredstva pravično porazdeljena med vse upokojence. In pravično je, da so pri izrednih uskladitvah pokojnin vsi upokojenci nagrajeni enako – ne nekdo z 240 evri, drugi pa niti ne s 30 evri,« je še povedala Bratušek.

Naredimo korak naprej! Državljani naj povedo, ali naj država financira tudi zasebne osnovne šole

Arhiv

Več kot 5 let je minilo od odločitve ustavnega sodišča, da je zakonsko določeno 85-odstotno državno financiranje zasebnih osnovnih šol protiustavno. Od takrat poteka vroča politična razprava o višini državnega financiranja zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavne programe.

Stališče naše stranke je jasno: za SAB je v ustavi že sedaj dovolj jasno zapisano, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole.

Druge stranke se s tem ne strinjajo. Kot se je izkazalo že pri neuspelem poskusu spremembe ustave, ki smo jo sopredlagali v prejšnjem mandatu, in ob nedavnem padcu predloga spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, političnega kompromisa ni možno doseči.

V SAB želimo tudi pri tem pomembnem vprašanju končno narediti korak naprej.

Nasprotujemo predlogom nekaterih, naj o rešitvi odloči kar ustavno sodišče, saj o tako pomembnem družbenem vprašanju ne more odločati 5 ali 9 ustavnih sodnikov. Zato bomo predlagali razpis predhodnega posvetovalnega referenduma, na katerem naj usmeritev, kako naj bo v Sloveniji urejeno financiranje izobraževanja, odločijo državljani. Če referendum bo, bi želeli državljanom zastaviti naslednje vprašanje: »Ali se strinjate, da se v ustavi jasno zapiše, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole?«

Država že danes vsem otrokom, tudi tistim, ki jih starši nato vpišejo v zasebne šole, nudi prosto mesto v javni osnovni šoli. Za zagotavljanje te ustavne pravice zasebnih šol ne potrebuje.

»Vsakega otroka v naši državi čaka prosto mesto v javni šoli, v urejeni zgradbi, v topli učilnici, z učiteljico, učnimi pripomočki, vse plačano iz javnih sredstev. Kršitev ustave bi se po našem mnenju dogajala, če kateri od slovenskih otrok ne bi imel možnosti brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja. Tega ni, javne šole imajo dovolj prostora. Pravice staršev do izbire, da otroka vpišejo v zasebno osnovno šolo, pa tudi ni mogoče enačiti s pravico do državnega financiranja zasebnih osnovnih šol. Tisti, ki želijo za svojega otroka nekaj drugačnega – drugačne pedagoške metode, versko vzgojo in podobno –, to lahko dobijo, a morajo za to tudi plačati,« je na novinarski konferenci o pobudi za razpis posvetovalnega referenduma povedala podpredsednica stranke in vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper.

»Ljudje nam pišejo, da ne pristajajo na to, da morajo oni, ki iz svojega žepa že financirajo javno šolstvo, financirati tudi tiste, ki želijo v zasebne šole,« je poudarila.

A če se o tem pomembnem vprašanju ne morejo dogovoriti poslanci, morajo ta gordijski vozel presekati volivci, smo prepričani v SAB. »Slovenski pravni red za take primere predvideva izvedbo posvetovalnega referenduma. V SAB bomo predlagali razpis posvetovalnega referenduma za spremembo ustave tako, da bo v njej povsem jasno pisalo, da je država dolžna financirati samo javne osnovne šole,« je pojasnila Kociper.

Razpis posvetovalnega referenduma lahko predlaga vsak poslanec državnega zbora, običajno pa ga nato preostali poslanci ne podprejo. Zato smo se v SAB odločili, da še pred predlaganjem razpisa referenduma zberemo podpise podpore za njegovo izvedbo.

S podobnimi akcijami #ZApokojnine, na katerih smo zbrali več kot 11.000 podpisov podpore za izplačilo regresa vsem upokojencem in dvig odstotka za odmero pokojnin, smo že dosegli preboj: v letu 2017 je bil regres izplačan vsem upokojencem, kar se sicer ne bi zgodilo; dvig odmernega odstotka pa je na našo pobudo zapisan v koalicijski pogodbi in bo v kratkem tudi povišan na 63,5%. Podpisi podpore za ohranitev kakovostnega in vsem dostopnega javnega šolstva, ki jih bomo zbrali na stojnicah po Sloveniji, bodo podoben pritisk na druge poslance državnega zbora, naj glasujejo za razpis posvetovalnega referenduma.

»Financiranje šolstva je za državo in državljane izjemno pomembna tema, je tema, ki sproža burne odzive, zato mislimo, da se bodo pod naš predlog ljudje množično podpisovali. Odločitev ljudi na referendumu pa bo dala političnim strankam jasen znak, kako naj odločajo pri spremembi ustave, ki jo bomo lahko enakomisleče politične stranke predlagale naknadno,« je še povedala Maša Kociper.

Z zbiranjem podpisov podpore bomo predvidoma začeli v soboto, 28. 9. 2019, v Ljubljani in kasneje nadaljevali še drugod po državi.

 

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala