Ministri in državni sekretarji

mag. Alenka Bratušek

PODPREDSEDNICA VLADE IN MINISTRICA

Podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo

V Celju je zaključila Srednjo naravoslovno-matematično šolo, leta 1994 diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2006 pa magistrirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja menedžmenta neprofitnih organizacij.

Po kratkotrajnem delu v manjšem tekstilnem podjetju se je leta 1995 zaposlila na Ministrstvu za gospodarstvo in med drugim sodelovala pri postavljanju mreže za pospeševanje malega gospodarstva. 

Od leta 1999 do leta 2011 je delala na Ministrstvu za finance. Generalna direktorica Direktorata za proračun Ministrstva za finance je bila od leta 2006. Odgovorna je bila za državni proračun, financiranje lokalnih skupnosti in črpanje evropskih sredstev. Leta 2007 in 2008 je sodelovala pri pripravah na predsedovanje Slovenije Evropski uniji, vodila je podskupino za proračun.

Na predčasnih državnozborskih volitvah leta 2011 je bila izvoljena za poslanko. V parlamentu je takrat kot poznavalka javnih financ prevzela vodenje Komisije za nadzor javnih financ.

Leta 2013 je bila kot prva ženska v zgodovini naše države izvoljena za predsednico Vlade Republike Slovenije. Vodenje države je prevzela v doslej najtežavnejšem obdobju samostojne Slovenije. Zaradi njenega odločnega ukrepanja država ni bankrotirala, v Slovenijo nismo dobili t.i. trojke. 

Po razkolu v stranki je leta 2014 odstopila s premierskega položaja, ustanovila svojo stranko in bila na predčasnih volitvah v Državni zbor leta 2014 v volilni enoti Kranj ponovno izvoljena za poslanko. S podporo državljanov njenemu preteklemu delu v vlogah predsednice vlade in aktivne poslanke je Stranka Alenke Bratušek, ki jo vodi vse od ustanovitve, tudi po predčasnih volitvah v Državni zbor 2018 ostala parlamentarna stranka.

 

  1. 9. 2018 jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico za infrastrukturo.

dr. Iztok Purič

MINISTER

Minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Po končani gimnaziji v Kranju je leta 1985 diplomiral na Fakulteti za organizacijo dela Univerze v Mariboru in leta 1996 na isti fakulteti pridobil naziv magistra organizacije dela s kadrovsko-izobraževalnega področja. Na isti fakulteti je leta 2003 tudi doktoriral, in sicer s področja organizacijskih ved. Je avtor več znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov s področja poslovnih procesov v organizacijah in med drugim predava na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede.

Svojo poklicno pot je začel kot vodja splošno-kadrovske službe v Žitu, nadaljeval kot vodja kadrovske službe v kemični tovarni Exoterm, nato pa se leta 1998 zaposlil v Javnem gospodarskem zavodu za protokolarne storitve Republike Slovenije. Najprej je bil vodja tehničnega sektorja zavoda, od leta 2000 do leta 2012 pa direktor.

V času njegovega vodenja javnogospodarskega zavoda Brdo je Slovenija predsedovala Svetu EU, dr. Purič pa je v vlogi direktorja vodil večplastni projekt, ki je uveljavil ugled države med članicami Evropske unije.

dr. Nevenka Ribič

DRŽAVNA SEKRETARKA

Državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Osnovno šolo je obiskovala na Polzeli, srednjo šolo pa v Celju. Leta 1984 je na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Univerze v Mariboru pridobila naziv ekonomist, iz ekonomije je nato tudi diplomirala, in sicer leta 2006 na Visoki komercialni šoli v Celju. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju je leta 2009 pridobila naziv magistrice poslovnih ved, leta 2015 pa tudi naziv doktorice znanosti s področja poslovnih ved.

Skoraj 25 let je bila zaposlena v podjetju Garant Polzela, od tega več kot desetletje kot članica uprave, odgovorna za finance in računovodstvo. Med drugim je skrbela za zakonito finančno poslovanje podjetja, za pripravo poslovnih načrtov in letnih poročil in za sklepanje finančnih poslov z vsemi najpomembnejšimi bankami na območju Slovenije.

Za finance in računovodstvo je skrbela tudi v skupini podjetij Tehnopolis Group in delovala kot samostojna svetovalka za vstop podjetij na ruski trg. Od leta 2017 do imenovanja na mesto državne sekretarke je bila zaposlena na Občini Polzela kot finančnica, odgovorna za pripravo proračuna in zaključnega računa občine.

Je certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije, sodnica porotnica pri Višjem sodišču v Celju in avtorica člankov s področja računovodstva in financ. Sodelovala je pri prenovi Kodeksa poklicne etike računovodij Slovenije pri Slovenskem inštitutu za revizijo in bila asistentka na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani, predavala je tudi na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani. 

 

  1. 9. 2018 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Peter Jožef Česnik

MINISTER

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

Po zaključeni gimnaziji v Ljubljani in dveh nedokončanih letnikih na ljubljanski Ekonomski fakulteti je leta 1967 odšel v Avstralijo in tam preživel 36 let. V Melbournu je najprej delal v zavarovalnici, nato pa leta 1971 zaključil akademijo za kontrolo letenja in se zaposlil kot kontrolor flote pri letalski družbi Trans Australia Airlines – Qantas ter to delo 32 let opravljal v Melbournu in Sydneyju. Delal je tudi kot prevajalec v glavni melbournski bolnišnici in kot sodni tolmač za slovenski in srbohrvaški jezik.

Med svojim bivanjem v tujini je stalno ohranjal stik z domovino in jo promoviral. Kot tajnik Avstralske smučarske zveze letalcev je med drugim organiziral smučarske izlete v Slovenijo. Bil je tudi tajnik lokalnega kajakaškega kluba in je pred olimpijskimi igrami v Sydneyju leta 2000 uredil vse potrebne logistične priprave za udeležbo slovenskih kajakašev in veslačev na tekmovanju, na olimpijskih igrah pa bil eden izmed koordinatorjev med avstralskimi organizatorji iger in slovensko reprezentanco.

Vključen je bil tudi v slovenske izseljenske organizacije. Bil je predsednik in član upravnega odbora slovenskega izseljenskega društva v Sydneyju, po upokojitvi in vrnitvi v Slovenijo leta 2003 pa je deloval v izvršnem odboru Združenja Slovenska izseljenska matica in je še danes povezan s Slovenci po vsem svetu. Pod okriljem združenja je večkrat organiziral pohode izseljencev na Triglav.

Na predčasnih volitvah v Državni zbor 2018 je kandidiral na listi Stranke Alenke Bratušek in bil v volilni enoti Ljubljana Center izvoljen za poslanca.

 

  1. 9. 2018 ga je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu.

Olga Belec

DRŽAVNA SEKRETARKA

Državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu

Olga Belec je diplomirala na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začela v UKC Ljubljana, nato pa se vrnila v Prekmurje in se v murskosoboškem Hotelu Diana, ki je takrat spadal pod Radensko, v letih med 1993 in 2005 preizkusila v več vlogah in s tem postala dobra menedžerka na področju turizma, hotelirstva in gostinstva.

Med letoma  2005 in 2010 je bila je direktorica podjetja RGT. Zaupano ji je bilo vodenje podjetja znotraj poslovne skupine ROTO, dve leti kasneje pa je pomagala odpreti še butični hotel. Leta 2010 se je ponovno vrnila v Hotel Diana, tokrat kot direktorica podjetja. Od takratnega lastnika je kasneje odkupila podjetje Hotel Diana d.o.o., ga s tem rešila pred stečajem in z njenimi vodstvenimi izkušnjami ter poznavanjem turistične panoge zagotovila ohranitev 50 delovnih mest. Poleg generalne direktorice je v Hotelu Diana do septembra 2018 opravljala še naloge ekonomistke, komercialistke, kadrovnice, finančnice in prodajnice.

Olga Belec že 25 let dela v gospodarstvu, od leta 2000 na vodstvenih položajih. Odražajo jo izvrstne vodstvene sposobnosti, dobro poznavanje podjetniškega delovanja, ekonomskih in trženjskih zakonitosti. Med drugim je članica upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije in Odbora za turizem pri Pomurski gospodarski zbornici Murska Sobota. Leta 2013 je bila izbrana za Pomurko meseca.

 

  1. 9. 2018 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za državno sekretarko v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Funkcijo državne sekretarke je nastopila 1.10.2018.

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala