Pravica do pitne vode v ustavi

V Stranki Alenke Bratušek (prej stranka Zavezništvo) smo si od začetka mandata prizadevali,
da bi v slovensko ustavo zapisali pravico do pitne vode. In uspeli!

Predlog stranke Zavezništvo (sedaj Stranke Alenke Bratušek) za spremenjeno besedilo člena ustave RS

 

V Ustavi Republike Slovenije V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 47/13) se 70. člen dopolni tako, da se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, se izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.«

 

Zakaj je treba pravico do pitne vode zapisati v ustavo?

Prepričani smo, da je pravico do pitne vode nujno zapisati ustavo in hkrati zagotoviti, da bo pitna voda pod enakimi pogoji dostopna vsakomur, kot je to predvideno tudi v predlogu ustavne spremembe. Voda je vir življenja in z vpisom pravice v ustavo skrbimo predvsem za prihodnje generacije.

 

Sodelovanje

Za spremembo ustave je potrebno soglasje 2/3 poslancev, zato smo predlog s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek vložili skupaj s poslanci SD-ja, DeSUS-a in Združene levice.

 

Strokovna komisija

 Za člane strokovne skupine pravnih strokovnjakov so bili predlagani in imenovani: dr. Franci Grad, dr. Rajko Knez, dr. Marko Kambič, dr. Janez Pogorelec, Martin Ivan Rahten, Maja Štefančič in dr. Lojze Ude.

Njihov predlog besedila za spremembo ustave se glasi:

70.a člen

(pravica do pitne vode)

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev,  niso tržno blago.

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.«.

 

Glasovanje

Podpora Državnega sveta

Državni svet je predlog Zavezništva s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek potrdil soglasno, brez glasu proti.

 

Glasovanje v Državnem zboru

Državni zbor je o predlogu sklepa za dopolnitev 70. člena Ustave z osnutkom ustavnega zakona prvič glasoval 12.07.2016. Za predlog je glasovalo 66 poslancev, proti ni bil nihče.

 

Amandma

k Predlogu ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70), EPA 463 – VII

K I. razdelku

V I. razdelku se besedilo novega 70.a člen spremeni tako, da se glasi:

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri so javno dobro.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev se zagotavlja preko neprofitne javne službe.«

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se želijo doseči cilji, ki so bili predstavljeni v samem Predlogu za spremembo Ustave Republike Slovenije, ki je bil vložen s strani poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek. V Predlogu smo takrat zapisali, da je sprememba Ustave republike Slovenije potrebna, da se:

– na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna ustavna pravica;

– prepreči, da bi se vodni viri privatizirali;

– prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo bi se morala izvajati v obliki neprofitne javne službe.

Z vloženim amandmajem se tako sledi prvotnim ciljem Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, kot tudi mnenju strokovne komisije. Prav tako amandma odpravlja pomisleke združenj občin, ZOS, SOS in ZMOS, glede razmerja med državo in občinami pri oskrbi s pitno vodo.

 

Končno glasovanje v Državnem zboru

fullsizerender

Na predlog Zavezništva (sedaj Stranke Alenke Bratušek), s prvo podpisano mag. Alenko Bratušek, je Državni zbor na svoji 24. redni seji, s 64 glasovi za in nobenim proti, potrdil vpis pravice do pitne vode v Ustavo. Brez vode ni življenja in Slovenija je med državami, ki se lahko pohvali z najboljšo vodo. Zato smo v Zavezništvu že pred dvema letoma pričeli z aktivnostmi za ustavno spremembo tako pomembne dobrine kot je voda. Z vpisom vode v Ustavo, kot univerzalne in temeljne pravice, pravočasno razmišljamo o izzivih za prihodnost, s katerimi se bodo srečevali naši zanamci. Vsem poslankam in poslancem se za dosežen uspeh in podporo iskreno zahvaljujemo.

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala