Vodstvo

Predstavljamo vodstvo Stranke Alenke Bratušek

mag. Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Predsednica stranke

“Zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja.”

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična.”

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb
 • Dodatne zakonodajne ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine za oba spola
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Openn, glede na vrsto volilnega sistema)
 • Vzpostavitev mentorskega sistema

Tatjana Voj

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

  Slavko Šterman

  PODPREDSEDNIK STRANKE

  Podpredsednik stranke

   Roman Jakič

   PREDSEDNIK SVETA

   Predsednik sveta

   “Za svobodno, varno in pravično družbo.”

   • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže
   • Drugačno porabo treh milijard evrov iz dogovora s Turčijo, med drugim tudi za neposredno finančno pomoč beguncem
   • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemne centre;
   • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotim evropskim azilnim postopkom
   • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije
   • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo
   • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji

   Jernej Pavlič

   GENERALNI SEKRETAR

   Generalni sekretar

   “Naredimo, kar je treba!”

   • Inovacije, nova delovna mesta in trajnosti razvoj
   • Vzdržne in zdrave javne finance ter transparentno upravljanje državnega premoženja
   • Enake pravice za vse – s poudarkom na ženskah in mladih
   • Zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic v luči begunske krize

   Izvršni odbor

   Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, dva podpredsednika, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine, tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke ter predstavnika podmladka in seniorjev.

   Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, voli in razrešuje podpredsednike stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja. Na predlog predsednika stranke določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

   Alenka Bratušek

   PREDSEDNICA STRANKE

   Slavko Šterman

   PODPREDSEDNIK STRANKE

   Maša Kociper

   PODPREDSEDNICA STRANKE

   Tatjana Voj

   PODPREDSEDNICA STRANKE

   Marko Bandelli

   ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA

   Roman Jakič

   PREDSEDNIK SVETA

   Jernej Pavlič

   GENERALNI SEKRETAR

   Olga Belec

   ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

   Karmen Velikonja

   ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

   Svet

   Svet je najvišji organ stranke med kongresoma, ki ga sestavljajo članice in člani izvršnega odbora, koordinatorke in koordinatorji ter voljene članice ali člani.

   Svet sprejema politične odločitve in med drugim spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke, podaja politične smernice za delo stranke in njenih organov, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, odloča o koalicijskih in drugih posvetovanjih stranke.

   Roman Jakič

   PREDSEDNIK SVETA

   Jerko Čehovin

   PODPREDSEDNIK SVETA

   Rasim Ahmetović

   ČLAN SVETA

   Sanja Ajanovič

   ČLANICA SVETA

   Marko Bandelli

   PODPREDSEDNIK STRANKE

   Alenka Bratušek

   PREDSEDNICA STRANKE

   Darinka Bukovnik

   ČLANICA SVETA

   Janez Butara

   ČLAN SVETA

   Metod Dragonja

   ČLAN SVETA

   Urška Drugovič

   ČLANICA SVETA

   Maks Ferk

   ČLAN SVETA

   Edo Gregorčič

   ČLAN SVETA

   Simon Grlec

   ČLAN SVETA

   Monika Hadžić

   ČLANICA SVETA

   Ljubiša Kostadinović

   ČLAN SVETA

   Darko Jazbec

   ČLAN SVETA

   dr. Mirjam Bon Klanjšček

   ČLANICA SVETA

   Maša Kociper

   PODPREDSEDNICA STRANKE

   Jože Kunič

   ČLAN SVETA

   Sandra Oberlajt

   ČLANICA SVETA

   Edvard Oražem

   ČLAN SVETA

   Jernej Pavlič

   ČLAN SVETA

   Miha Prapotnik

   ČLAN SVETA

   Andrej Rajh

   ČLAN SVETA

   Nevenka Ribič

   ČLANICA SVETA

   Matija Sevšek

   ČLAN SVETA

   Slavko Šterman

   ČLAN SVETA

   Tatjana Voj

   ČLANICA SVETA

   Maja Zupan

   ČLANICA SVETA

   Naroči se na e-novice.

   Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

   Uspešno ste se prijavili. Hvala