Vodstvo

Predstavljamo vodstvo Stranke Alenke Bratušek

mag. Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Predsednica stranke

“Zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja.”

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična.”

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb
 • Dodatne zakonodajne ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine za oba spola
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Openn, glede na vrsto volilnega sistema)
 • Vzpostavitev mentorskega sistema

dr. Iztok Purič

PODPREDSEDNIK STRANKE

Podpredsednik stranke

  Tatjana Voj

  PODPREDSEDNICA STRANKE

  Podpredsednik stranke

   Slavko Šterman

   PODPREDSEDNIK STRANKE

   Podpredsednik stranke

    Roman Jakič

    PREDSEDNIK SVETA

    Predsednik sveta

    “Za svobodno, varno in pravično družbo.”

    • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže
    • Drugačno porabo treh milijard evrov iz dogovora s Turčijo, med drugim tudi za neposredno finančno pomoč beguncem
    • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemne centre;
    • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotim evropskim azilnim postopkom
    • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije
    • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo
    • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji

    Jernej Pavlič

    GENERALNI SEKRETAR

    Generalni sekretar

    “Naredimo, kar je treba!”

    • Inovacije, nova delovna mesta in trajnosti razvoj
    • Vzdržne in zdrave javne finance ter transparentno upravljanje državnega premoženja
    • Enake pravice za vse – s poudarkom na ženskah in mladih
    • Zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic v luči begunske krize

    Izvršni odbor

    Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, dva podpredsednika, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine, tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke ter predstavnika podmladka in seniorjev.

    Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, voli in razrešuje podpredsednike stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja. Na predlog predsednika stranke določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

    Alenka Bratušek

    PREDSEDNICA STRANKE

    Slavko Šterman

    PODPREDSEDNIK STRANKE

    Maša Kociper

    PODPREDSEDNICA STRANKE

    dr. Iztok Purič

    PODPREDSEDNIK STRANKE

    Tatjana Voj

    PODPREDSEDNICA STRANKE

    Roman Jakič

    PREDSEDNIK SVETA

    Jernej Pavlič

    GENERALNI SEKRETAR

    Olga Belec

    ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

    Marko Bandelli

    ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA

    Karmen Velikonja

    ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

    Svet

    Svet je najvišji organ stranke med kongresoma, ki ga sestavljajo članice in člani izvršnega odbora, koordinatorke in koordinatorji ter voljene članice ali člani.

    Svet sprejema politične odločitve in med drugim spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke, podaja politične smernice za delo stranke in njenih organov, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, odloča o koalicijskih in drugih posvetovanjih stranke.

    Roman Jakič

    PREDSEDNIK SVETA

    Jerko Čehovin

    PODPREDSEDNIK SVETA

    Rasim Ahmetović

    ČLAN SVETA

    Sanja Ajanovič

    ČLANICA SVETA

    Marko Bandelli

    PODPREDSEDNIK STRANKE

    Alenka Bratušek

    PREDSEDNICA STRANKE

    Darinka Bukovnik

    ČLANICA SVETA

    Janez Butara

    ČLAN SVETA

    Metod Dragonja

    ČLAN SVETA

    Urška Drugovič

    ČLANICA SVETA

    Maks Ferk

    ČLAN SVETA

    Edo Gregorčič

    ČLAN SVETA

    Simon Grlec

    ČLAN SVETA

    Monika Hadžić

    ČLANICA SVETA

    Ljubiša Kostadinović

    ČLAN SVETA

    Darko Jazbec

    ČLAN SVETA

    dr. Mirjam Bon Klanjšček

    ČLANICA SVETA

    Maša Kociper

    PODPREDSEDNICA STRANKE

    Jože Kunič

    ČLAN SVETA

    Sandra Oberlajt

    ČLANICA SVETA

    Edvard Oražem

    ČLAN SVETA

    Jernej Pavlič

    ČLAN SVETA

    Miha Prapotnik

    ČLAN SVETA

    Andrej Rajh

    ČLAN SVETA

    Nevenka Ribič

    ČLANICA SVETA

    Matija Sevšek

    ČLAN SVETA

    Slavko Šterman

    ČLAN SVETA

    Tatjana Voj

    ČLANICA SVETA

    Maja Zupan

    ČLANICA SVETA

    Naroči se na e-novice.

    Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

    Uspešno ste se prijavili. Hvala