Vodstvo

Predstavljamo vodstvo Stranke Alenke Bratušek

mag. Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Predsednica stranke

“Zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja.”

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična.”

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb
 • Dodatne zakonodajne ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine za oba spola
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Openn, glede na vrsto volilnega sistema)
 • Vzpostavitev mentorskega sistema

Tatjana Voj

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

  Slavko Šterman

  PODPREDSEDNIK STRANKE

  Podpredsednik stranke

  »Večja vključenost državljanov v odločanje«

  • Sprememba volilne zakonodaje
   * E-volitve
   * Preferenčni glas
   * Ukinitev volilnih okrajev
  • Uvajanje participatornega proračuna
  • Javno in transparentno delovanje države in lokalnih skupnosti

  Roman Jakič

  PREDSEDNIK SVETA

  Predsednik sveta

  “Za svobodno, varno in pravično družbo.”

  • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže
  • Drugačno porabo treh milijard evrov iz dogovora s Turčijo, med drugim tudi za neposredno finančno pomoč beguncem
  • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemne centre;
  • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotim evropskim azilnim postopkom
  • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije
  • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo
  • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji

  Jernej Pavlič

  GENERALNI SEKRETAR

  Generalni sekretar

  “Naredimo, kar je treba!”

  • Inovacije, nova delovna mesta in trajnosti razvoj
  • Vzdržne in zdrave javne finance ter transparentno upravljanje državnega premoženja
  • Enake pravice za vse – s poudarkom na ženskah in mladih
  • Zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic v luči begunske krize

  Izvršni odbor

  Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, dva podpredsednika, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine, tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke ter predstavnika podmladka in seniorjev.

  Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, voli in razrešuje podpredsednike stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja. Na predlog predsednika stranke določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

  Alenka Bratušek

  PREDSEDNICA STRANKE

  Slavko Šterman

  PODPREDSEDNIK STRANKE

  Maša Kociper

  PODPREDSEDNICA STRANKE

  Tatjana Voj

  PODPREDSEDNICA STRANKE

  Marko Bandelli

  ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA

  Roman Jakič

  PREDSEDNIK SVETA

  Jernej Pavlič

  GENERALNI SEKRETAR

  Olga Belec

  ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

  Karmen Velikonja

  ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

  Svet

  Svet je najvišji organ stranke med kongresoma, ki ga sestavljajo članice in člani izvršnega odbora, koordinatorke in koordinatorji ter voljene članice ali člani.

  Svet sprejema politične odločitve in med drugim spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke, podaja politične smernice za delo stranke in njenih organov, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, odloča o koalicijskih in drugih posvetovanjih stranke.

  Roman Jakič

  PREDSEDNIK SVETA

  Jerko Čehovin

  PODPREDSEDNIK SVETA

  Rasim Ahmetović

  ČLAN SVETA

  Sanja Ajanovič

  ČLANICA SVETA

  Marko Bandelli

  PODPREDSEDNIK STRANKE

  Alenka Bratušek

  PREDSEDNICA STRANKE

  Darinka Bukovnik

  ČLANICA SVETA

  Janez Butara

  ČLAN SVETA

  Metod Dragonja

  ČLAN SVETA

  Urška Drugovič

  ČLANICA SVETA

  Maks Ferk

  ČLAN SVETA

  Edo Gregorčič

  ČLAN SVETA

  Simon Grlec

  ČLAN SVETA

  Monika Hadžić

  ČLANICA SVETA

  Ljubiša Kostadinović

  ČLAN SVETA

  Darko Jazbec

  ČLAN SVETA

  dr. Mirjam Bon Klanjšček

  ČLANICA SVETA

  Maša Kociper

  PODPREDSEDNICA STRANKE

  Jože Kunič

  ČLAN SVETA

  Sandra Oberlajt

  ČLANICA SVETA

  Edvard Oražem

  ČLAN SVETA

  Jernej Pavlič

  ČLAN SVETA

  Miha Prapotnik

  ČLAN SVETA

  Andrej Rajh

  ČLAN SVETA

  Nevenka Ribič

  ČLANICA SVETA

  Matija Sevšek

  ČLAN SVETA

  Slavko Šterman

  ČLAN SVETA

  Tatjana Voj

  ČLANICA SVETA

  Maja Zupan

  ČLANICA SVETA

  Naroči se na e-novice.

  Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

  Uspešno ste se prijavili. Hvala